Fristaden Christiania

IMG_4713

Jeg kan jo, som tidligere beskrevet, godt lide at vise mine børn steder i Danmark (og andre steder i verden selvfølgelig), som er spændende, kulturelle, sjove, smukke, historiske osv. Derfor havde jeg tænkt lidt over, hvor vi kunne tage hen her i vinterferien, og valget faldt denne gang på fristaden Christiania.

Ungerne var egentlig ikke særlig begejstret for ideen. De frygtede, at det var Danmarks værste kriminelle vi skulle ind og møde, og at der ville være beskidt og ulækkert over det hele, men jeg prøvede at fortælle dem lidt om historien bag og prøvede at fjerne det negative billede fra dem.

Fristaden Christiania, også bare kaldt Staden, blev grundlagt 26. september 1971, da forsvaret rømmede Bådmandsstræde Kaserne og ammunitionsarealet, og slumstormere indtog området. Slumstormere var mennesker som besatte tomme ejendomme i 1960érne og 70érne, men det blev i maj 1971 vedtaget ved lov, at borgere kunne ibrugtage og bebo ejendomme, som skulle nedrives, indtil de blev nedrevet.
Forsvarsministeriet anlagde i 1976 en udsættelsessag omkring dette, og Højesteret vedtog i 1978, at Christiania øjeblikkeligt skulle ryddes. Dommen fik dog ikke konsekvenser for fristaden, og nogle måneder senere besluttede Folketinget at der skulle udarbejdes en lokalplan for området, så Christiania kunne eksisterer under særlige betingelser. Fx skulle de betale for vand og el til Forsvarsministeret, som ejede området, og i øvrigt skulle de overholde landets love.
I 2011 blev Christiania og Staten enige om ejerskab af Christianiaområdet. Alle ejendomme og arealer på Christiania blev overdraget til Fonden Fristaden Christiania. Pris 76,2 mio. kr.
I 2013 blev der fremsat og vedtaget et lovforslag som ophævede særloven for Christiania, hvorfor der nu gælder de samme regler og love på Christiania, som der gør i resten af Danmark.

Christiania er bygget op omkring et selvstyre, hvor Fællesmødet er højeste myndighed. Der foretages ikke afstemninger, men derimod skal der lyttes til hinanden, indtil alle er enige. Der er regler for området, som fx at bilkørsel og fotografering er forbudt på området, samt at der skal skabes fri adgang, hvilket vil sige, at hegn ikke er lovlige. 
Der bor i dag omkring 1000 mennesker på Christiania. 
Bydelen er kendt for det frie liv, de gode koncerter og restauranter, (desværre) sit hashsalg nær Pusherstreet og er Københavns 4.største turistattraktion.
Både Lukas Graham Forchhammer og Wafande er vokset op på Christiania, og skuespilleren Anne Marie Helger er medstifter af Fonden Fristaden Christiania.  

Om jeg fik fjernet det negative billede i ungernes hoveder, fandt jeg ikke rigtig ud af, men vi så ingen “farlige” episoder derinde og folk var venlige og smilede sødt til os. Ungerne var dog alligevel glade, da vi igen sad i bilen og var på vej hjemad.

***
Jennie Tronier

IMG_4715**De tre gule stjerner symboliserer de tre I´er i navnet Christiania**

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.